บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนฯ ดูงานสวนป่าขุนแม่คำมี

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเกษตรกรผู้ทำสวนป่าไม้สัก อ.สันติสุข จ.น่าน และ อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 30 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนป่า การทำไม้ การตรวจสอบนำไม้เคลื่อนที่ CoC และการเพิ่มมูลค่าไม้สวนป่าให้กับเกษตรกร ณ งานสวนป่าขุนแม่คำมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ โดยมีนายชัยชนะ  โสภา หัวหน้างานสวนป่า ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปไม้สักสวนป่า  ระบบการตรวจสอบนำไม้เคลื่อนที่ ระบบ CoC และการเพิ่มมูลค่าไม้แปรรูปให้แก่เกษตรกร