หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายวิฑูลย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้นช่วงบ่ายร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 19-24 ม.ค.2563 โดยจะทรงประทับที่บ้านพักสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติพระกรณียกิจ