หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาน ร่วมประชุมติดตามปัญหาหมอกควัน

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายปิยะพันธ์  วรรณกูล รักษาการหัวหน้างานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VTC เรื่อง ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ โดยมี พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุม สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่