หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมประชุมหมู่บ้านขอมติในการทำไม้สวนป่า

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายปิยะพันธ์  วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระและงานสวนป่าสะเมิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมของหมู่บ้านป๊อก หมู่ที่ 5 ต.สะเมิงเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยประชุมชี้แจงการดำเนินงานของงานสวนป่าสะเมิง และขอมติเห็นชอบของชุมชนในการขอทำไม้สักตัดสางขยายระยะในพื้นที่สวนป่าสะเมิง โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินงานทำไม้ของสวนป่าสะเมิง