หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเตรียมการต้อนรับผู้แทนพระองค์

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง จ.ลำปาง พัฒนาทำความสะอาดถนน 2 ข้างทาง บริเวณทางเข้าโรงเรียนเมืองมายวิทยา เพื่อเตรียมการต้อนรับหม่อมราชวงศ์จิรากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาส ที่มีปัญหาด้านทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง