หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่แฮด ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์  เจริญชัย หัวหน้างานสวนป่าแม่แฮด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของบ้านวังดิน ม. 9 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของสวนป่า ประจำปี 2563 พร้อมขอมติจากที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการทำไม้และยกเลิกพื้นที่ HCV ของสวนป่าบริเวณห้วยแจ๊ะ แปลงปี 2522 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานสวนป่าฯ ดำเนินการตามแผนได้