หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมงานวันช้างไทย

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นายคมณ์  จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ นายเรวัต พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า พร้อมด้วยผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง  ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล และหัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมงานวันช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง