หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมปล่อยชุดลาดตระเวนหมอกควันไฟป่า

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายปิยะพันธ์ วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยชุดลาดตะเวนหมอกควันไฟป่าในท้องที่อำเภอแม่แตง เพื่อสอดส่องการเกิดไฟป่าและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่