หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายปิยะพันธ์  วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ พร้อมเจ้าหน้าที่สวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมถนนสะอาดท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมคลองสวยน้ำใสท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ และบ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่