หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาย เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการรอบสวนป่า

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าพบนายสอาด  เป็นกล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง และ พ.ต.อ.สมพงษ์  บุญมาประเสริฐ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านเสด็จ  เพื่อหารือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน (PM 2.5) ปัญหาการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่สวนป่า และการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสวนป่าและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรอบสวนป่าต่อไป