หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่าตรวจงานสวนป่า

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายเรวัต พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสวนป่าเด่นชัยและงานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานสวนป่า ดังนี้

          - งานสวนป่าเด่นชัย ด้านการทำไม้สักตัดสางขยายระยะ , งานจำหน่ายไม้ และเน้นย้ำแปลงในพื้นที่ที่ยังไม่มีการทำไม้ออก ให้แบ่งบล็อกทำไม้ตามแผนงานเพื่อสะดวกต่อการจัดการ และติดป้ายแนวเขตสวนป่าเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่

           - งานสวนป่าแม่มาน เน้นย้ำงานด้านแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วในพื้นที่สวนป่า และแนวทางการทำไม้ออกในพื้นที่สวนป่า