หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม และงานสวนป่าเวียงมอก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายอติเทพ  พุทธพงศ์ หัวหน้างานสวนป่าแม่พริก- แม่สะเลียม และนายศิริศักดิ์  ดาคำ หัวหน้างานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พร้อมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) อำเภอเถิน  ซึ่งนายอำเภอเถินโปรดสั่งการเน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันไฟไหม้ป่าอย่างทั่วถึง เนื่องจาก อ.เถินเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ป่าสูง