หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่า

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายวิฑูลย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายชีวภาพ ชีวธรรม หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ , นายพีรศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา , หน.หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.12 (วัดจันทร์) พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพื้นที่ที่เข้าตรวจติดตามไม่ได้อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกเสริมป่าในความรับผิดชอบของสวนป่าฯ แต่อย่างใด