หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเวียงมอก ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแก่ชุมชนรอบสวนป่าเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง  โดยได้จัดรถบรรทุกน้ำ ปริมาตร 6,000 ลิตร นำแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ชุมชนผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ดังนี้ วันที่ 2 เม.ย.63 ราษฎรบ้านสะพานหิน  วันที่ 7 เม.ย.63 ศาลเจ้าพ่อปันน้ำ  วันที่ 9 เม.ย.63 วัดห้วยเกาะหลวง  วันที่ 11 เม.ย.63 ราษฎรบ้านห้วยเกาะหลวง ซึ่งประชาชน และชุมชุนต่างยินดีและขอบคุณหน่วยงานที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ อย่างดียิ่ง โดยทั้งนี้งานสวนป่า จะได้ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องต่อไป