หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม และงานสวนป่าเวียงมอก ออกสำรวจพื้นที่ส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี 2563

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 งานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม และงานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ออกสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรสำหรับปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และได้ชี้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม แผนงานการดำเนินการ วิธีการรับจ่ายเงิน  ตามโครงการฯ โดยงานสวนป่าทั้งสองสวนป่า มีแผนการส่งเสริมเกษตรกรในปี พ.ศ.2563 รวมจำนวน 100 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 ราย