หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเวียงมอก ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 งานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้ออกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแก่ชุมชนรอบสวนป่าเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง  โดยงานสวนป่าฯ ได้จัดรถบรรทุกน้ำ ปริมาตร 3,000 ลิตร จัดส่งช่วยเหลือสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ห้วยเกาะหลวง  โดยทั้งนี้งานสวนป่า จะได้ออกให้บริการน้ำ ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป