หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าสาละวิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 งานสวนป่าสาละวิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรในชุมชนรอบสวนป่าที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่บ้านแพะคะปวง ม.12 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน