หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ตามมติที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 5 ต้น บริเวณโดยรอบสำนักงาน