หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่สรอย ปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  งานสวนป่าแม่สรอย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ จัดกิจรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นพะยุง  จำนวน 20 ต้น และทำการบำรุงดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นไม้บริเวณโดยรอบ สำนักงานสวนป่า เช่น ต้นสักมเหสักข์  ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ฯลฯ