หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าวังชิ้น ปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 งานสวนป่าวัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ จัดกิจรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง  จำนวน 19 ต้น และทำการบำรุงดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นไม้บริเวณโดยรอบ สำนักงานสวนป่า