หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าขุนแม่คำมี ปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 งานสวนป่าขุนแม่คำมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563 ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านสวนป่าขุนแม่คำมี โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ไม้ 5 ชนิด ประกอบด้วยไม้พะยูง ประดู่ หว้า งิ้วแดง มะค่าโมง และสะเดา และพัฒนาพื้นที่บริเวณสระน้ำหลังสำนักงานให้สะอาดและน่าอยู่มากขึ้น