หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าขุนแม่คำมี ร่วมประชุม “คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่”

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 งานสวนป่าขุนแม่คำมี เป็นผู้แทน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมประชุม “คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่” ในโครงการการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดแพร่