หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตลำปาง ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนฯ

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ “โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียดและผลการศึกษาโครงการฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ