หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม สวนป่าดอยบ่อหลวง

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (ศปก.ต.) เข้าตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันโรค เข้าตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของงานสวนป่าดอยบ่อหลวง เพื่อประกอบการขอเปิดแหล่งท่องเที่ยว ผลการตรวจประเมินคณะกรรมการ ศปก.ตำบลบ่อหลวง มีมติเห็นชอบให้ทางสวนป่าเปิดบริการได้