หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมประชุมสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 7.00น. นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน พร้อมด้วยนายคมณ์  จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ นายเรวัต  พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า และนายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 (ลำปาง) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดลำปาง