หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

รองผู้อำนวยการตรวจงานท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วน นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  และนายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการทำไม้แนวสายไฟฟ้าระบบแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอดถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียงบริเวณหมอนไม้ กม.109 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของงานสวนป่าแม่อุมลอง  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุกิจ จันทร์ทอง นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วน นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  และนายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านงานท่องเที่ยว และตรวจงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า “โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจภายใต้ระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของงานสวนป่าดอยบ่อหลวง ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านงานท่องเที่ยว และตรวจงานการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า “โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจภายใต้ระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของงานสวนป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่