ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมประชุมสภากาแฟ

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน   พร้อมด้วย นายคมณ์ จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตฯ นายเรวัต  พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า และนายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟของ หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดลำปาง ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ สำนักธรณีวิทยาเขต 1 จ.ลำปาง ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนัก ได้กล่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน