หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการซ่อมแซมบ้านหลุยส์ฯ

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ทส. โดย รมว.ทส. พร้อมกับติดตามการซ่อมแซมบ้านหลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์ จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ นายสุกิจ  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ นายประสิทธิ์  เกิดโต รองผู้อำนวย นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน ร่วมบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จ.ลำปาง