หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน ร่วมพิธีเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยนายคมณ์ จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสากรรม นายเรวัต พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง นางกัลยรัตน์ เหลาโชติ ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน และนายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมช้างแห่งชาติ 2563 “ก้าวใหม่ของช้างไทยหลังภัย COVID-19” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง