หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

รองผู้อำนวยการ ออป. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุกิจ  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ณ สวนป่าแม่มาย อ.บ้านแลง  จ.ลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแลง เป็นวิทยากร ณ งานสวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.ลำปาง