หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้จัดการ ออป.เขตแพร่ ประชุมหารือการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิพล ปาอิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่  พร้อมด้วยนายชัยชนะ  โสภา หัวหน้างานสวนป่าขุนแม่คำมี ได้เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางปฏิบัติกรณีการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี เพื่อรองรับการย้ายหมู่บ้านสวนป่าแม่คำมีไปตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ โดยมีนายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันหลายฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานกรมชลประทาน , กรมทางหลวง , การไฟฟ้า  , เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินฯ , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ต.ห้วยโรง , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ผู้นำชุมชนบ้านห้วยโรงนอกและบ้านสวนป่าขุนแม่คำมี