หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง ร่วมประชุมหมู่บ้าน

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 งานสวนป่าแม่แฮด-แม่สอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ โดยนายวิบูลย์  เจริญชัย หัวหน้างานสวนป่า ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านอัมพวัน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของสวนป่า ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อม กับขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสวนป่า ซึ่งในที่ประชุมรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือกับสวนป่าในการดำเนินงาน ต่อไป