หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าวังชิ้น ร่วมประชุมหมู่บ้านหาดรั่ว

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายบุญวัจน์  ทุ่งสี่ หัวหน้างานสวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหาดรั่ว ม.6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อเข้าขอมติขอความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจทดแทนแบบปลูกผสมผสาน (ปลูกไม้สักผสมผสานกับไม้พะยูงและไผ่) ในพื้นที่สวนป่าวังชิ้น แปลงปี 2563/2525 จำนวน 469 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับบ้านหาดรั่ว เพื่อจะใช้มติจากชุมชน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตปลูกป่าทดแทนจากกรมป่าไม้ ผลปรากฏว่า ได้รับมติเป็นเอกฉันท์ให้งานสวนป่าวังชิ้นปลูกป่าทดแทนได้