หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งก่อนเข้าร่วมประชุม นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธพันธ์ ได้เดินทางมาตรวจกิจกรรมการซ่อมแซมบ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีนายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก และนายวิมล  เจียรรัตนสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนอำนวยการ  ออป.เหนือบน ให้การต้อนรับ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง