หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเดช  วันชัยนาวิน ผู้จัดการส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต นางกัลยรัตน์  เหลาโชติ ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล นายภูมิสิทธิ์  มาดี หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ส.ผป. และนางเทวรัตน์  ต้นชินดา หัวหน้างานการตลาดและสารสนเทศ ส.ผป.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกระเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ หอพระชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย