หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูง

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 งานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาเเพร่ , เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.แพร่ ร่วมเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าแม่สิน-แม่สูง ที่ขอต่อใบอนุญาตตามมาตรา 20  แปลงปี 2534 เพื่อที่คณะเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมผลการตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องดำเนินการเป็นลำดับขั้นต่อไป