หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบสวนป่าแม่มาน เพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่า

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 งานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ นำเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าแม่มาน ในบริเวณการขอใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสำนักงาน บ้านพักพนักงาน ตามมาตรา 13/1 แปลงปี 2522 พื้นที่จำนวน 11.08 ไร่ เพื่อที่คณะเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมผลการตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป