หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเด่นชัย ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายปิยพันธ์  วรรณกูล หัวหน้างานงานสวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมประชุมกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  เพื่อขอมติที่ประชุมในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ให้งานสวนป่าเด่นชัย ดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้ต่อไป