หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง ร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง  เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 โดยมี นายอำนวย  ศรีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ทสจ. จังหวัดลำปาง