หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 158 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบสภาพป่า งานสวนป่าแม่จาง

            เมื่อวันนี้ 21 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้ออกมาตรวจสอบสภาพป่า ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน เพื่อดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าแม่จาง แปลงปี 2528 ตามกฎหมายและระเบียบ ต่อไป โดยมีนายเกรียงศักดิ์  พยุงแสนกุล หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบสภาพป่า