หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าดูงานสวนป่าทุ่งเกวียน

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์  พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน และเจ้าหน้าที่งานสวนป่า ให้การต้อนรับอาจารย์ และนิสิตปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณะกวนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การทำไม้ออกจากสวนป่า และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสวนป่า