หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

            เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วย นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ และ นายวิฑูลย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิด “งานโครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่