หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการไฟป่าฯ

            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสัมฤทธิ์  พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน