หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยสำนักฯ เยี่ยมชมกิจการโรงเลื่อยเชียงใหม่สุขสวัสดิ์

            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยผู้จัดการ นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการโรงเลื่อยเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยและประสานงานวางแผนในการนำไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าเลื่อย ต่อไป