หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่

            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายประจวบ  ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย นายวรรธณ  แถบเงิน หัวหน้าแผนกสิทธิและพื้นที่การทำเหมือง และนายดาวรุ่ง  ฟุ้งเฟื่อง หัวหน้าหมวดงานป่าไม้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ แก่นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน