หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ตั้งจุดบริการประชาชน

           เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จัดตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการ ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265 ท้องที่ ม.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยให้บริการจุดที่พัก พร้อมที่จอดรถ น้ำดื่ม กาแฟ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่