หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

               เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ บริเวณสำนักงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ หากมีนักท่องเที่ยวเกิดอาการหัวใจวาย / ล้มเหลว หรือป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่สวนป่า