หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาน เข้าพบปลัดอาวุโส อ.สูงเม่น จ.แพร่

           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะพันธ์  วรรณกูล หัวหน้างานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ได้เข้ารายงานผลและแผนประจำปี 2563 - 2564 ในด้านการทำไม้ ด้านการปลูกสร้างสวนป่าให้กับปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่น ปฏิบัติงานแทนนายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยปลัดฝ่ายปกครอง ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอสูงเม่น และอดีตกำนันตำบลหัวฝาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมติของชุนชน และแผนในการทำไม้ตามหลักวิชาการ ให้เป็นการเบื้องต้นแล้ว ทางอำเภอสูงเม่นเห็นด้วยตามแผนที่งานสวนป่าเสนออ ทางอำเภอจึงให้ทำหนังสือเพื่อแจ้งตัดต่อไป