หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าไชยปราการ งานสวนป่าบ้านหลวง งานสวนป่าแม่หลักหมื่น จัดกิจกรรมอบรมป้องกันไฟป่า

           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานสวนป่าไชยปราการร่วมกับสวนป่าบ้านหลวง และงานสวนป่าแม่หลักหมื่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้กับเจ้าหน้าที่งานสวนป่าทั้ง 3 สวนป่า พร้อมด้วยราษฎรบ้านห้วยทราย และบ้านป่าหนา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีไฟป่าดอยผ้าห่มปก โดยมีนายอุทัย สอนกลิ่น ปลัดอาวุโส อ.ไชยปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเน้นย้ำปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่