หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ศึกษาดูงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในการนี้ นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการฯ ได้แนะนำหน่วยงานและหัวหน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง โดยได้ให้ความรู้ และนำพาเยี่ยมชมสายงานผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เพื่อเป็นการต่อยอดสำหรับการนำความรู้ไปใช้ประกอบในการเรียนการสอนของคณะอาจารย์ ต่อไป